සිංහල English

අගමැති අපේක්ෂකත්වය සහ එක්සත් ජාතික පෙරමුනේ නායකත්වය සජිත්ට

මහමැතිවරණයේ අගමැති අපේක්ෂකත්වය, මැතිවරණයට මුහුණ දීම සඳහා පිහිටුවන පොදු සන්ධානයේ නායකත්වය සහ මැතිවරණ නාම යෝජනා මණ්ඩලයේ සභාපතිත්වය විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා වෙත ලබාදීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩලය අද (30) තීරණය කළේය.

කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩලයේ එකඟත්වය ඇතිව පොදු සන්ධානයේ මහලේකම්වරයා නම් කිරිමේ බලය ද ප්‍රේමදාස මහතාට පැවරිණි.

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ නිල කාලය පසුගිය දෙසැම්බර් 31 වැනිදායින් අවසන් වූ අතර අලුත් සාමාජිකයින් පත් කිරීමෙන් පසු අද පස්වරු 3ට සිරිකොත පක්‍ෂ මූලස්ථානයේදී පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නව කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය රැස්වීමට පැවැත් වුණි.

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තවදුරටත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වයේ කටයුතු කරනු ලබයි.