සිංහල English

පොදුජන පෙරමුණ හා නිදහස් පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානයෙන් මහමැතිවරණයට

පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානය ලෙස වෙනස් කිරීමට පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ විධායක සභාව අද (30) රාත්‍රීයේ තීරණය කර ඇත.

ඉදිරි මහමැතිවරණයට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ , ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇතුළු පක්ෂ ගණනාවක් එක්ව සන්ධානයක් පිහිටුවීමට හැකිවන සේ මෙම සංශෝධන සිදුකර ඇත.

පොදුජන එක්සත් පෙරමුණට අයත් පක්ෂවල නායකයින් අද ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ මුලස්ථානයේදි රැස් වුණි.

පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානය ලෙස වෙනස් කළ බව මැතිවරණ කොමිසන් සභාව වෙත දැනුම් දීමටත් එහි ලකුණු පසුව වෙනස් කරන තෙක් පුටුව ලෙස තැබීමටත් විධායක සභාවේ අනුමැතිය හිමි ව ඇත.